Mitä arkkitehdin palvelut maksavat?

Palkkion suuruuteen vaikuttaa ennen kaikkea haluttu työmäärä. Pienimmillään apu voi olla tontin valitseminen, sopivan talomallin valitseminen talokirjasta ja talon sovittaminen tontille. Laajimmillaan se voi käsittää yksilöllisen omakotitalon suunnittelun ensimmäisistä ideoista viimeiseen yksityiskohtaan asti ja koko hankkeen hoitamisen. Työ tehdään tavanomaisesti tuntityönä ja hankkeen alussa on mahdollista saada noin arvio omasta hankkeesta, kun työn laajuus saadaan selvitettyä. Hintahaitari on tästä syystä laaja, joten jokainen kohde on syytä tarkastella erikseen. Uudisrakennuskohteissa voidaan suuntaa antavana arviointina pitää n. 2% osuutta kokonaiskustannusarviosta lupakuvien suunnittelussa. Suunnittelusta tehdään aina suunnittelusopimus, johon kirjataan ylös suunnittelun laajuus sekä tuntipalkan suuruus ja arvio työhön kuluvasta ajasta. Työn teosta pidän tarkkaa tuntilistaa ja laskun liitteeksi tulee siitä kopio. Näin vältetään väärinkäsitykset ja varmistetaan, että palvelut ja työmäärä vastaavat palkkiota.